Vítejte na stránkách školy sebeobrany v olomouci

V "Olomoucké škole sebeobrany" se vyučuje sebeobrana založená na technikách a principech bojového umění Jiujutsu. Zájemci mohou cvičit také jeho sportovní formu zvanou Sport Jiujutsu a účastnit se závodů u nás i v zahraničí.

Budete-li mít zájem cvičit, neváhejte a přijďte se podívat na trénink. Zájemci od 15 let výše cvičípátek od 15:30 hodin na Tělovýchovném centru v Olomouci na Šibeníku (Třída Míru 4 - vstup do vojenského areálu je možný pouze společně s instruktorem a probíhá vždy 5 min. před zahájením tréninku.), děti od 5 let a mládež cvičí ve čtvrtek v termínech 17-18h a 18-19h naRožňavská na Nových SadechZde vám budou poskytnuty podrobnější informace. Ale pozor, techniky sebeobrany jsou velmi různorodé a na jednom tréninku uvidíte jen zlomek toho, co se můžete naučit. Přijďte si i zkusit zacvičit, za to nic neplatíte a pomůže vám to v rozhodování!

Řádným členům osobně zaregistrovaným v organizaci (přihlášky k dispozici na tréninku) bude povolen přístup do sekce INFORMACE PRO ČLENY  těchto www. Odtud budou moci sledovat novinky, informace ke cvičení, stahovat fotografie, videa a informace příslušející pouze členům oddílu. Vše potřebné se dozvíte na tréninku.

Nepokoušejte se registrovat na těchto www bez předchozí osobní domluvy s trenérem, jinak vám bude přístup odepřen a registrace smazána!